STRvN

Professioneel Repertoire in Computational Thinking

Het PriCT project staat voor Professioneel Repertoire in Computational Thinking. PRiCT is een project om het lesgeven op het gebied van “Computational Thinking” op scholen in Gelderland te bevorderen. Computational Thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen en dit op een zodanige manier dat het mogelijk is om met computertechnologie het probleem op te lossen.

In dit project werkt STRvN samen met een aantal partijen namelijk;

DevLab Academy
De Stichting DevLab Academy heeft een ruime ervaring in het introduceren van techniekonderwijs in het PO en VO. In het PRiCT project brengt DevLab kennis in op een aantal domeinen, zoals de kennis van het Computational Thining, programmeren en micro:bit en de ruime ervaring in het samenwerken met scholen en het opzetten van een succesvolle projecten waarbij de drempel rondom Computational Thinking gerelateerd onderwijs worden weggenomen.

Fontys Lerarenopleiding Tilburg
De Fontys Lerarenopleiding wordt ingezet voor het opzetten van professionele leergemeenschappen voor de professionalisering van docenten op het gebied van Computational Thinking.

NXP
NXP betrekt meer hightech en ICT bedrijven voor de invulling van de “community” aan de industriële kant. Daarnaast geven ze ook ondersteuning aan het project waar nodig is.

STRvN
STRvN coördineert het project en zet de benodigde kennis en menskracht van de vier aangesloten techniekcentra in. Tevens streeft STRvN er naar om extra vrijwilligers in te zetten op de scholen als ‘klasse-assistenten’ van de Leerkracht.

Het doel is een volledige en duurzame integratie van Computational Thinking in het onderwijs curriculum op te zetten. Einde van het project (eind 2020) zijn er 3500 kinderen in de leeftijdsgroep van 11 t/m 14 jaar die kennis hebben gemaakt met micro:bit en hebben ze door middel van deze mini computer kennis opgedaan in het programmeren.

In september 2019 zijn we gestart met 5 PO scholen en 5 VO scholen de eerste caroussel. We starten met een bijeenkomst voor de leerkrachten, coaches van de kinderen gevolgd door workshops per school. In totaal zijn er 6 bijeenkomsten voor de deelnemende leerkrachten en 6 workshops per deelnemende school op school tijdens de 1e caroussel in dit schooljaar.

U kunt uw school nu ook aanmelden voor het PRiCT project voor schooljaar 2020-2021. Neem hiervoor contact op met STRvN, Ilse Kuipers – info@strvn.nl.