STRvN

STRVN blokkens

Over ons

STRvN heeft als doel de samenwerking van de 4 regionale Techniekcentra te verbeteren en te intensiveren door samen te leren en door te ontwikkelen. Lees meer…

Over Ons

In 2018 is een initiatief ontwikkeld genaamd Samenwerkende Techniekcentra Rijk van Nijmegen, oftewel STRvN. Wij zijn een organisatie die regionale en landelijke activiteiten ter ondersteuning uitvoert voor de aangesloten techniekcentra. In de regio bestaan er momenteel 4 techniekcentra namelijk Tech-Lokaal Maas & Waal, TechniekLab Beuningen, Junior Technovium Nijmegen en Junior Technovium Wijchen.

De STRvN ondersteunt de techniekcentra in de regio met:

 • Het onderling uitwisselen van ontdekplekken
 • Het aanvragen en toedelen van de beschikbare subsidies
 • Het opzetten en coördineren van gezamenlijke projecten 
 • Het bevorderen van lesondersteuning in scholen, zowel voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.
 • Het bevorderen van de samenwerking tussen de techniekcentra.

Overige taken van STRvN zijn:

 • Contacten met de provinciale en landelijke overheidsinstanties
 • Contacten met de diverse brancheverenigingen
 • Contacten met de regionale en provinciale ondernemersverenigingen
 • Contacten met regionaal en landelijk opererende bedrijven.
 • Het organiseren van de PR-activiteiten op zowel landelijk, provinciaal als regionaal niveau.
 • Het mee organiseren en regelen van de Techniekdagen in de regio.

 

financiën

Organisatie

Techniekcentra

In de regio Rijk van Nijmegen en Maas & Waal bevinden zich 4 techniekcentra. Kinderen maken via deze techniekcentra kennis met verschillende aspecten van techniek. Deze techniekcentra bieden ontdekplekken techniek aan voor het basis- en voortgezetonderwijs. 

Partners

Bij STRvN hebben we partners. Partners werken mee in de ontwikkeling aan techniekprogramma’s voor scholen en de jongeren. Denk hierbij aan het PRiCT Project. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners. Onze partners hebben hierin de expertise die we graag op jongeren overbrengen. 

Sponsors

STRvN heeft ook bedrijven als sponsor, deze sponsoren vinden het zeer belangrijk dat jongeren in aanraking komen met techniek en dat de techniekontwikkeling continueert. Mocht u sponsor worden bij STRvN vermelden wij u bij onze projecten en op onze website. U steunt de projecten in bijvoorbeeld financiën of producten. 

Projecten

PRiCT

Professioneel Repertoire in Computational Thinking Het PRiCT-project staat voor Professioneel Repertoire in Computational Thinking. PRiCT is een project om het lesgeven op het gebied van “Computational Thinking” op scholen in Gelderland te bevorderen. Computational Thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen en dit op een zodanige manier dat het mogelijk

Lees Meer...

Loket voor Scholen

STRvN werkt aan regio overstijgende projecten in samenwerking met de Techniekcentra. U als school kunt zich hiervoor inschrijven en aanmelden. Denk hierbij aan het PRiCT project, voor het schooljaar 2020 -2021 kunt u zich hiervoor inschrijven bij het STRvN.

 

STRvN ondersteunt u als school door u programma’s in techniek aan te bieden. Denk hierbij aan een speciaal ontwikkelt legomindstorms programma, maar ook de uitwisseling van het lesmateriaal voor ontdekplekken in samenwerking met de techniekcentra.

 Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Loket voor Bedrijven

STRvN kan niet zonder de ondersteuning van het bedrijfsleven, maar STRvN is er ook om het bedrijfsleven, onderwijs en jongeren dichter bij elkaar te brengen. In de techniekcentra komen de jongeren in aanraking met techniek en de diverse ontdekplekken worden in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkelt.

Ondersteuning van het MKB vindt vooral plaats in de 4 regio’s waar de Techniekcentra’s werken. De techniekcentra’s vragen voornamelijk ondersteuning voor vrijwilligers. Als bedrijf kunt u ook sponsor of partner worden van een techniekcentra. Vraag bij de techniekcentra voor meer informatie hierover.

Ook bij STRvN kunnen bedrijven zich aansluiten. Bij STRvN kunnen nationale en internationale bedrijven zich aanmelden. U kunt partner, sponsor worden. Daarnaast kunt u ook vrijwilligersondersteuning aanbieden voor een project wat regio-overstijgend wordt aangeboden aan de techniekcentra en haar scholen. Neem voor meer informatie contact op met: Ilse Kuipers, info@strvn.nl 

 

Loket voor Leerlingen

Op school kom je in aanraking met techniek en bezoek je de techniekcentra! Vind je techniek zo leuk dat je eigenlijk nog meer met techniek wilt doen? Dat kan de techniekcentra bieden bijvoorbeeld naschoolse clubs aan, maar er zijn ook diverse verenigingen waar je aan de slag kan met techniek.

Bij naschoolse clubs kan jij bijvoorbeeld bij de Lego Mindstorms Club. Dit is een vorm van Lego die wat technischer is dan de andere soorten. Hiermee kan je bijvoorbeeld echte robots bouwen.Er bestaan ook Gamedesign Clubs, hoe ontwikkel je je eigen game? Dit leer je bij de Gamedesign club.Bij de techniekcentra kun je kijken wat het naschoolse aanbod is per techniekcentra.

Overige clubs in de regio:

 

Loket voor Ouders

Uw kind heeft een van de Techniekcentra in de regio met school bezocht en komt zeer enthousiast thuis. Naast dat uw kind via school met techniek in aanraking komt, kunt u ook via naschoolse programmma’s uw kind in aanraking laten komen met techniek. Via het loket van de STRvN kunt u informatie opvragen en via deze website kunt u al bij de diverse techniekcentra kijken naar het naschoolse aanbod. 

Overige clubs in de regio:

Laatste Nieuws

PRiCT-project – schooljaar 2020-2021

Op initiatief van NXP is er eind 2018 een subsidie-aanvraag ingediend bij de Provincie Gelderland. Begin 2019 is deze aanvraag met als hoofddoel ‘duurzame integratie van Computational Thinking (CT) te stimuleren in het onderwijs’ goedgekeurd en in 2019-2020 hebben 4 PO-scholen en 5 VO-scholen deelgenomen aan dit project.CT, het vermogen om technische en ICT gerelateerde problemen zodanig te (her)definiëren dat ze oplosbaar zijn met de beschikbare hulpmiddelen, wordt gezien als één van de belangrijkste vaardigheden die leerlingen zich eigen moeten maken om zich voor te bereiden op toekomstige beroepen. Daarnaast

Lees meer...

Nieuws

STRvN - Techniekdag Maas & Waal

Techniekdag Maas & Waal

Techniekdag Maas & Waal Leerlingen enthousiast over eerste Maas en Waalse techniekdag MAAS EN WAAL – Tientallen basisschoolleerlingen uit Maas en Waal namen afgelopen vrijdag

Lees Meer...

Evenementen Agenda

STRvN houdt zich bezig met een aantal evenementen. Zie het overzicht hieronder:

Agenda voor 2020
Ga hier naar de agenda voor het PRiCT Project.

Workshops

3D-ontwerp programma voor op scholen

3D-ontwerpen is een vaardigheid die de leerlingen kunnen gebruiken bij verschillende thema’s van bijvoorbeeld IPC(#1) of de kernconcepten (#2). Deze vaardigheid sluit daarnaast prima aan bij hedendaagse ideeën in het onderwijs zoals ondernemend- en betekenisvol leren en is vakoverschrijdend toepasbaar. De diverse techniekcentra binnen het STRvN hebben jarenlange ervaring met 3d ontwerpen in de vorm van ontdekplekken, workshops etc.

Er is een speciaal programma ontwikkeld om 3D-ontwerpen duurzaam te integreren in het curriculum van de school. Dit programma is gefaciliteerd door het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG).

Omdat het lastig is om als leerkracht 3D-ontwerp lessen te geven aan een klas van bijvoorbeeld 30 leerlingen, is ervoor gekozen om 5 geselecteerde leerlingen uit groep 7 en/of groep 8 met een leerkracht te trainen. Dit gebeurt in 3 workshops op school van ieder 2 blokuren. Vervolgens kan de leerkracht met de 5 junior coaches de lesstof op de andere leerlingen over dragen.

De in de workshops gebruikte lesstof wordt beschikbaar gesteld aan de school.

De lessen worden tijdens de workshop gegeven in SketchUp. SketchUp is een 3D ontwerpgereedschap voor Windows en Mac, waarmee iedereen (dus ook jonge leerlingen) in zeer korte tijd een 3D ontwerp kan maken. SketchUp sluit goed aan bij het principe “ontdekkend leren”. Al doende leren de leerlingen op een boeiende manier 3D ontwerpen.

Workshop Lego MindStorms

Met lego Mindstorms leren kinderen op een laagdrempelige manier de basis van het programmeren. Er wordt gewerkt met een robot die is samengesteld met alle vier de sensoren, (de tastsensor, de infrarood sensor, de kleurensensor en de gyrosensor) en twee motoren. 

Op een visuele en tastbare manier wordt geleerd hoe je een programma ontwerpt, hoe je het “bouwt” en wat het doet. Door een directe terugkoppeling met het resultaat (je ziet wat er gebeurt) is er een snelle leercurve en pikken leerlingen dit vlot op. De bijbehorende opdrachten hebben een oplopende moeilijkheid waardoor leerlingen op een natuurlijke, inspirerende manier gemotiveerd raken om te leren. 

Deze workshop wordt in uw school door middel van train de trainer gegeven aan twee leerkrachten en een aantal leerlingen (ca. 4). In 3 workshops van 2 uur zijn deze “junior coaches” en leerkrachten voldoende ingeleerd en vertrouwd om met de Lego Mindstorms aan de slag te gaan in de klas. De betrokkenheid van de junior-coaches zorgt voor een duurzame integratie in de eigen lessen en in de rest van de school. 

Programmeren en de onderliggende vaardigheden sluiten aan bij de gebruikte onderwijsmethodieken in het onderwijs. Vaardigheden die leerlingen opdoen door aan de slag te gaan met Lego Mindstorms zijn onderdeel van Computational Thinking. Hiermee wordt een basis gelegd die kinderen voorbereidt op een relevante toekomst. Praktisch gezien is het werken met Lego Mindstorms vakoverschrijdend in te passen in de diverse thema’s of concepten van IPC of kernconcepten. 

Deze workshop wordt aangeboden inclusief het benodigde materiaal, exclusief lego mindstorms. 

Enthousiast geworden? Neem dan nu contact op met STRvN en meldt uw school aan voor een 3D-ontwerp of Lego Mindstorm workshop in uw school.

Contact

STRvN
van Heemstraweg 58
6651 KH Druten
info@strvn.nl

Voor contact, mail naar:
info@strvn.nl

Sjon Dubbers, Ondersteuner
+31 6 55 70 72 91
sjon@strvn.nl