Workshops

Workshops

3D-ontwerp programma voor op scholen

3D-ontwerpen is een vaardigheid die de leerlingen kunnen gebruiken bij verschillende thema’s van bijvoorbeeld IPC(#1) of de kernconcepten (#2). Deze vaardigheid sluit daarnaast prima aan bij hedendaagse ideeën in het onderwijs zoals ondernemend- en betekenisvol leren en is vakoverschrijdend toepasbaar. De diverse techniekcentra binnen het STRvN hebben jarenlange ervaring met 3d ontwerpen in de vorm van ontdekplekken, workshops etc.

Er is een speciaal programma ontwikkeld om 3D-ontwerpen duurzaam te integreren in het curriculum van de school. Dit programma is gefaciliteerd door het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG).

Omdat het lastig is om als leerkracht 3D-ontwerp lessen te geven aan een klas van bijvoorbeeld 30 leerlingen, is ervoor gekozen om 5 geselecteerde leerlingen uit groep 7 en/of groep 8 met een leerkracht te trainen. Dit gebeurt in 3 workshops op school van ieder 2 blokuren. Vervolgens kan de leerkracht met de 5 junior coaches de lesstof op de andere leerlingen over dragen.

De in de workshops gebruikte lesstof wordt beschikbaar gesteld aan de school.

De lessen worden tijdens de workshop gegeven in SketchUp. SketchUp is een 3D ontwerpgereedschap voor Windows en Mac, waarmee iedereen (dus ook jonge leerlingen) in zeer korte tijd een 3D ontwerp kan maken. SketchUp sluit goed aan bij het principe “ontdekkend leren”. Al doende leren de leerlingen op een boeiende manier 3D ontwerpen.

Workshop Lego MindStorms

Met lego Mindstorms leren kinderen op een laagdrempelige manier de basis van het programmeren. Er wordt gewerkt met een robot die is samengesteld met alle vier de sensoren, (de tastsensor, de infrarood sensor, de kleurensensor en de gyrosensor) en twee motoren. 

Op een visuele en tastbare manier wordt geleerd hoe je een programma ontwerpt, hoe je het “bouwt” en wat het doet. Door een directe terugkoppeling met het resultaat (je ziet wat er gebeurt) is er een snelle leercurve en pikken leerlingen dit vlot op. De bijbehorende opdrachten hebben een oplopende moeilijkheid waardoor leerlingen op een natuurlijke, inspirerende manier gemotiveerd raken om te leren. 

Deze workshop wordt in uw school door middel van train de trainer gegeven aan twee leerkrachten en een aantal leerlingen (ca. 4). In 3 workshops van 2 uur zijn deze “junior coaches” en leerkrachten voldoende ingeleerd en vertrouwd om met de Lego Mindstorms aan de slag te gaan in de klas. De betrokkenheid van de junior-coaches zorgt voor een duurzame integratie in de eigen lessen en in de rest van de school. 

Programmeren en de onderliggende vaardigheden sluiten aan bij de gebruikte onderwijsmethodieken in het onderwijs. Vaardigheden die leerlingen opdoen door aan de slag te gaan met Lego Mindstorms zijn onderdeel van Computational Thinking. Hiermee wordt een basis gelegd die kinderen voorbereidt op een relevante toekomst. Praktisch gezien is het werken met Lego Mindstorms vakoverschrijdend in te passen in de diverse thema’s of concepten van IPC of kernconcepten. 

Deze workshop wordt aangeboden inclusief het benodigde materiaal, exclusief lego mindstorms. 

Enthousiast geworden? Neem dan nu contact op met STRvN en meldt uw school aan voor een 3D-ontwerp of Lego Mindstorm workshop in uw school.