STRvN

Projecten

PRiCT

Professioneel Repertoire in Computational Thinking Het PRiCT-project staat voor Professioneel Repertoire in Computational Thinking. PRiCT is een project om het lesgeven op het gebied van “Computational Thinking” op scholen in Gelderland te bevorderen. Computational Thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen en dit op een zodanige manier dat het mogelijk

Lees Meer...