ANBI

De Stichting heeft een aanvraag voor de ANBI status ingediend in december 2020 met aanvullingen in januari 2021 bij de belastingdienst en is in afwachting van de goedkeuring hierop.

In het HR onder artikel 9 (punt 6 ,7 en8) is opgenomen dat:

Bestuursleden gerechtigd zijn privé́ gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers te declareren;

Voor declaraties het standaardformulier “Declaratie” wordt gehanteerd,

Bestuursleden niet gerechtigd zijn vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding laten compenseren.